کمترین: 
16850
بیشترین: 
17700
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
17300
زمان: 
7/7 20:50
قیمت دلار / سلیمانیه امروز 7 مهر 1397
قیمت دلار / سلیمانیهدر تاریخ 7 مهر 1397 , 17300 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/07 10:20","price":17150},{"date":"1397/07/07 11:10","price":17050},{"date":"1397/07/07 11:50","price":16950},{"date":"1397/07/07 12:00","price":17050},{"date":"1397/07/07 12:10","price":16850},{"date":"1397/07/07 12:20","price":16950},{"date":"1397/07/07 12:50","price":17050},{"date":"1397/07/07 13:00","price":17020},{"date":"1397/07/07 13:10","price":17100},{"date":"1397/07/07 13:20","price":17200},{"date":"1397/07/07 13:50","price":17220},{"date":"1397/07/07 14:00","price":17300},{"date":"1397/07/07 14:10","price":17380},{"date":"1397/07/07 14:30","price":17450},{"date":"1397/07/07 14:50","price":17600},{"date":"1397/07/07 15:00","price":17450},{"date":"1397/07/07 15:10","price":17550},{"date":"1397/07/07 15:20","price":17380},{"date":"1397/07/07 15:30","price":17700},{"date":"1397/07/07 15:50","price":17500},{"date":"1397/07/07 16:00","price":17550},{"date":"1397/07/07 16:20","price":17500},{"date":"1397/07/07 16:50","price":17350},{"date":"1397/07/07 17:00","price":17400},{"date":"1397/07/07 17:30","price":17350},{"date":"1397/07/07 18:30","price":17450},{"date":"1397/07/07 18:50","price":17400},{"date":"1397/07/07 19:20","price":17370},{"date":"1397/07/07 20:30","price":17350},{"date":"1397/07/07 20:50","price":17300}
بروزرسانی در تاریخ 15 مرداد 1399