کمترین: 
184882
بیشترین: 
187406
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
187406.0
زمان: 
7/7 16:30
قیمت شاخص بورس امروز 7 مهر 1397
قیمت نهایی شاخص بورسدر تاریخ 7 مهر 1397 , 187406.0 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/07 10:10","price":184882.0},{"date":"1397/07/07 13:30","price":187221.0},{"date":"1397/07/07 16:30","price":187406.0}
بروزرسانی در تاریخ 12 فروردین 1399