پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
16550
بیشترین: 
17500
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
17080
زمان: 
7/7 22:20
قیمت دلار هرات امروز 7 مهر 1397
قیمت دلار هراتدر تاریخ 7 مهر 1397 , 17080 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/07 09:20","price":16800},{"date":"1397/07/07 09:50","price":16860},{"date":"1397/07/07 10:00","price":16830},{"date":"1397/07/07 10:10","price":16800},{"date":"1397/07/07 10:20","price":16650},{"date":"1397/07/07 10:30","price":16720},{"date":"1397/07/07 10:50","price":16630},{"date":"1397/07/07 11:00","price":16550},{"date":"1397/07/07 11:10","price":16700},{"date":"1397/07/07 11:20","price":16800},{"date":"1397/07/07 11:30","price":16700},{"date":"1397/07/07 11:50","price":16800},{"date":"1397/07/07 12:00","price":16650},{"date":"1397/07/07 12:10","price":16640},{"date":"1397/07/07 12:20","price":16600},{"date":"1397/07/07 12:30","price":16700},{"date":"1397/07/07 13:00","price":16740},{"date":"1397/07/07 13:10","price":16550},{"date":"1397/07/07 13:20","price":16860},{"date":"1397/07/07 13:30","price":16950},{"date":"1397/07/07 13:50","price":16930},{"date":"1397/07/07 14:00","price":17050},{"date":"1397/07/07 14:10","price":17000},{"date":"1397/07/07 14:20","price":17200},{"date":"1397/07/07 14:30","price":17170},{"date":"1397/07/07 14:50","price":17250},{"date":"1397/07/07 15:10","price":17400},{"date":"1397/07/07 15:20","price":17450},{"date":"1397/07/07 15:30","price":17500},{"date":"1397/07/07 15:50","price":17350},{"date":"1397/07/07 16:00","price":17270},{"date":"1397/07/07 16:10","price":17250},{"date":"1397/07/07 16:50","price":17100},{"date":"1397/07/07 17:00","price":17160},{"date":"1397/07/07 17:20","price":17150},{"date":"1397/07/07 17:50","price":17180},{"date":"1397/07/07 18:00","price":17140},{"date":"1397/07/07 18:10","price":17150},{"date":"1397/07/07 18:30","price":17100},{"date":"1397/07/07 18:50","price":17140},{"date":"1397/07/07 19:00","price":17100},{"date":"1397/07/07 19:30","price":17070},{"date":"1397/07/07 19:50","price":17100},{"date":"1397/07/07 20:00","price":17070},{"date":"1397/07/07 20:10","price":17050},{"date":"1397/07/07 21:50","price":17100},{"date":"1397/07/07 22:20","price":17080}
بروزرسانی در تاریخ 30 مرداد 1398