کمترین: 
2470.7
بیشترین: 
2470.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2470.7
زمان: 
7/7 09:10
قیمت منات آذربایجان امروز 7 مهر 1397
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 7 مهر 1397 , 2470.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/07 09:10","price":2470.7}
بروزرسانی در تاریخ 17 فروردین 1399