کمترین: 
3073.2
بیشترین: 
3073.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3073.2
زمان: 
7/7 09:10
قیمت دلار سنگاپور امروز 7 مهر 1397
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 7 مهر 1397 , 3073.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/07 09:10","price":3073.2}
بروزرسانی در تاریخ 12 فروردین 1399