کمترین: 
13845.5
بیشترین: 
13845.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13845.5
زمان: 
7/7 09:10
قیمت دینار کویت امروز 7 مهر 1397
قیمت دینار کویتدر تاریخ 7 مهر 1397 , 13845.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/07 09:10","price":13845.5}
بروزرسانی در تاریخ 17 فروردین 1399