کمترین: 
515.5
بیشترین: 
515.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
515.5
زمان: 
7/7 09:10
قیمت کرون نروژ امروز 7 مهر 1397
قیمت کرون نروژدر تاریخ 7 مهر 1397 , 515.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/07 09:10","price":515.5}
بروزرسانی در تاریخ 22 فروردین 1399