کمترین: 
472.3
بیشترین: 
472.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
472.3
زمان: 
7/7 09:10
قیمت کرون سوئد امروز 7 مهر 1397
قیمت کرون سوئددر تاریخ 7 مهر 1397 , 472.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/07 09:10","price":472.3}
بروزرسانی در تاریخ 17 فروردین 1399