کمترین: 
55.6
بیشترین: 
55.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
55.6
زمان: 
7/7 09:10
قیمت افغانی امروز 7 مهر 1397
قیمت افغانیدر تاریخ 7 مهر 1397 , 55.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/07 09:10","price":55.6}
بروزرسانی در تاریخ 20 فروردین 1399