کمترین: 
4277.7
بیشترین: 
4277.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4277.7
زمان: 
7/7 09:10
قیمت فرانک سوئیس امروز 7 مهر 1397
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 7 مهر 1397 , 4277.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/07 09:10","price":4277.7}
بروزرسانی در تاریخ 17 فروردین 1399