کمترین: 
3698.5
بیشترین: 
3698.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3698.5
زمان: 
7/7 09:10
قیمت ین ژاپن امروز 7 مهر 1397
قیمت ین ژاپندر تاریخ 7 مهر 1397 , 3698.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/07 09:10","price":3698.5}
بروزرسانی در تاریخ 16 اردیبهشت 1400