کمترین: 
5472.7
بیشترین: 
5472.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5472.7
زمان: 
7/7 09:10
قیمت پوند امروز 7 مهر 1397
قیمت پونددر تاریخ 7 مهر 1397 , 5472.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/07 09:10","price":5472.7}
بروزرسانی در تاریخ 17 فروردین 1399