کمترین: 
4875.4
بیشترین: 
4875.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4875.4
زمان: 
7/7 09:10
قیمت یورو امروز 7 مهر 1397
قیمت یورودر تاریخ 7 مهر 1397 , 4875.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/07 09:10","price":4875.4}
بروزرسانی در تاریخ 30 مهر 1398