کمترین: 
1192.08
بیشترین: 
1192.08
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1192.08
زمان: 
7/7 01:30
قیمت اونس طلا امروز 7 مهر 1397
قیمت اونس طلادر تاریخ 7 مهر 1397 , 1192.08 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/07 01:30","price":1192.08}
بروزرسانی در تاریخ 17 فروردین 1399