کمترین: 
217.4
بیشترین: 
233.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
229.83
زمان: 
7/7 23:00
قیمت اتریوم Ethereum امروز 7 مهر 1397
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 7 مهر 1397 , 229.83 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/07 01:30","price":221.01},{"date":"1397/07/07 02:00","price":220.33},{"date":"1397/07/07 04:30","price":221.34},{"date":"1397/07/07 08:00","price":217.4},{"date":"1397/07/07 10:30","price":219},{"date":"1397/07/07 11:00","price":218.01},{"date":"1397/07/07 13:30","price":233.3},{"date":"1397/07/07 14:00","price":230.5},{"date":"1397/07/07 16:30","price":231.66},{"date":"1397/07/07 17:00","price":231},{"date":"1397/07/07 19:30","price":230.01},{"date":"1397/07/07 20:00","price":229.95},{"date":"1397/07/07 22:30","price":230.29},{"date":"1397/07/07 23:00","price":229.83}
بروزرسانی در تاریخ 12 فروردین 1399