کمترین: 
6500.2
بیشترین: 
6661
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6584.6
زمان: 
7/7 23:00
قیمت بیت کوین امروز 7 مهر 1397
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 7 مهر 1397 , 6584.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/07 01:30","price":6661},{"date":"1397/07/07 02:00","price":6629.9},{"date":"1397/07/07 04:30","price":6603.7},{"date":"1397/07/07 05:00","price":6596.3},{"date":"1397/07/07 07:30","price":6511.5},{"date":"1397/07/07 08:00","price":6505},{"date":"1397/07/07 10:30","price":6511.4},{"date":"1397/07/07 11:00","price":6500.2},{"date":"1397/07/07 13:30","price":6543.8},{"date":"1397/07/07 14:00","price":6561.2},{"date":"1397/07/07 16:30","price":6579.1},{"date":"1397/07/07 17:00","price":6571},{"date":"1397/07/07 19:30","price":6594.7},{"date":"1397/07/07 20:00","price":6601.9},{"date":"1397/07/07 22:30","price":6591.2},{"date":"1397/07/07 23:00","price":6584.6}
بروزرسانی در تاریخ 20 فروردین 1399