کمترین: 
2.998
بیشترین: 
3.002
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3.002
زمان: 
7/7 01:08
قیمت گاز طبیعی امروز 7 مهر 1397
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 7 مهر 1397 , 3.002 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/07 00:08","price":2.998},{"date":"1397/07/07 01:08","price":3.002}
بروزرسانی در تاریخ 17 فروردین 1399