کمترین: 
2.0905
بیشترین: 
2.091
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.0905
زمان: 
7/7 01:08
قیمت بنزین امروز 7 مهر 1397
قیمت بنزیندر تاریخ 7 مهر 1397 , 2.0905 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/07 00:08","price":2.091},{"date":"1397/07/07 01:08","price":2.0905}
بروزرسانی در تاریخ 23 فروردین 1399