کمترین: 
82.88
بیشترین: 
82.94
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
82.88
زمان: 
7/7 01:08
قیمت نفت برنت امروز 7 مهر 1397
قیمت نفت برنتدر تاریخ 7 مهر 1397 , 82.88 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/07 00:08","price":82.94},{"date":"1397/07/07 01:08","price":82.88}
بروزرسانی در تاریخ 23 فروردین 1399