کمترین: 
16900
بیشترین: 
17160
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
16900
زمان: 
7/6 22:30
قیمت دلار هرات امروز 6 مهر 1397
قیمت دلار هراتدر تاریخ 6 مهر 1397 , 16900 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/06 18:50","price":17150},{"date":"1397/07/06 19:10","price":17140},{"date":"1397/07/06 19:20","price":17160},{"date":"1397/07/06 19:30","price":17150},{"date":"1397/07/06 19:50","price":17140},{"date":"1397/07/06 20:00","price":17130},{"date":"1397/07/06 20:10","price":17100},{"date":"1397/07/06 20:20","price":17120},{"date":"1397/07/06 21:00","price":17100},{"date":"1397/07/06 21:20","price":17120},{"date":"1397/07/06 21:30","price":17080},{"date":"1397/07/06 22:00","price":17070},{"date":"1397/07/06 22:20","price":16950},{"date":"1397/07/06 22:30","price":16900}
بروزرسانی در تاریخ 20 فروردین 1399