کمترین: 
17000
بیشترین: 
17650
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
17650
زمان: 
7/5 19:00
قیمت دلار امروزی / سبزه امروز 5 مهر 1397
قیمت دلار امروزی / سبزهدر تاریخ 5 مهر 1397 , 17650 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/05 14:00","price":17600},{"date":"1397/07/05 14:50","price":17250},{"date":"1397/07/05 15:10","price":17000},{"date":"1397/07/05 19:00","price":17650}
بروزرسانی در تاریخ 13 تیر 1399