کمترین: 
17950
بیشترین: 
17950
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
17950
زمان: 
7/5 13:50
قیمت دلار بانه امروز 5 مهر 1397
قیمت دلار بانهدر تاریخ 5 مهر 1397 , 17950 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/05 13:50","price":17950}
بروزرسانی در تاریخ 31 اردیبهشت 1398