کمترین: 
17200
بیشترین: 
18250
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
17200
زمان: 
7/5 14:50
قیمت دلار کاغذی امروز 5 مهر 1397
قیمت دلار کاغذیدر تاریخ 5 مهر 1397 , 17200 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/05 11:30","price":18250},{"date":"1397/07/05 11:50","price":18200},{"date":"1397/07/05 13:00","price":17800},{"date":"1397/07/05 14:50","price":17200}
بروزرسانی در تاریخ 05 خرداد 1399