کمترین: 
17750
بیشترین: 
18250
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
17750
زمان: 
7/5 13:30
قیمت دلار مشهد امروز 5 مهر 1397
قیمت دلار مشهددر تاریخ 5 مهر 1397 , 17750 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/05 11:00","price":18250},{"date":"1397/07/05 13:30","price":17750}
بروزرسانی در تاریخ 04 خرداد 1398