کمترین: 
16950
بیشترین: 
18400
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
17580
زمان: 
7/5 20:50
قیمت دلار / سلیمانیه امروز 5 مهر 1397
قیمت دلار / سلیمانیهدر تاریخ 5 مهر 1397 , 17580 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/05 10:20","price":18400},{"date":"1397/07/05 11:10","price":18250},{"date":"1397/07/05 11:20","price":18320},{"date":"1397/07/05 11:30","price":18100},{"date":"1397/07/05 11:50","price":17900},{"date":"1397/07/05 12:00","price":17700},{"date":"1397/07/05 12:10","price":17750},{"date":"1397/07/05 12:30","price":17800},{"date":"1397/07/05 12:50","price":17700},{"date":"1397/07/05 13:00","price":17630},{"date":"1397/07/05 13:30","price":17530},{"date":"1397/07/05 13:50","price":17350},{"date":"1397/07/05 14:00","price":17300},{"date":"1397/07/05 14:10","price":17250},{"date":"1397/07/05 14:30","price":17150},{"date":"1397/07/05 14:50","price":17100},{"date":"1397/07/05 15:00","price":17050},{"date":"1397/07/05 15:10","price":16950},{"date":"1397/07/05 15:50","price":17100},{"date":"1397/07/05 17:50","price":17400},{"date":"1397/07/05 18:30","price":17470},{"date":"1397/07/05 18:50","price":17500},{"date":"1397/07/05 19:20","price":17530},{"date":"1397/07/05 20:00","price":17600},{"date":"1397/07/05 20:20","price":17650},{"date":"1397/07/05 20:30","price":17630},{"date":"1397/07/05 20:50","price":17580}
بروزرسانی در تاریخ 15 مرداد 1399