کمترین: 
15456.6
بیشترین: 
16477.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
16477.1
زمان: 
7/5 18:20
قیمت دلار سنا / فروش   امروز 5 مهر 1397
قیمت دلار سنا / فروش  در تاریخ 5 مهر 1397 , 16477.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/05 09:50","price":16428.7},{"date":"1397/07/05 11:50","price":15456.6},{"date":"1397/07/05 18:20","price":16477.1}
بروزرسانی در تاریخ 31 اردیبهشت 1398