کمترین: 
17700
بیشترین: 
19000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
19000
زمان: 
7/4 18:30
قیمت دلار امروزی / سبزه امروز 4 مهر 1397
قیمت دلار امروزی / سبزهدر تاریخ 4 مهر 1397 , 19000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/04 12:50","price":17700},{"date":"1397/07/04 13:00","price":17900},{"date":"1397/07/04 15:20","price":18050},{"date":"1397/07/04 18:00","price":18900},{"date":"1397/07/04 18:30","price":19000}
بروزرسانی در تاریخ 13 تیر 1399