کمترین: 
17150
بیشترین: 
18700
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
18700
زمان: 
7/4 17:50
قیمت دلار کاغذی امروز 4 مهر 1397
قیمت دلار کاغذیدر تاریخ 4 مهر 1397 , 18700 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/04 12:10","price":17150},{"date":"1397/07/04 13:00","price":18000},{"date":"1397/07/04 15:10","price":18420},{"date":"1397/07/04 15:50","price":18200},{"date":"1397/07/04 16:00","price":18000},{"date":"1397/07/04 16:30","price":18430},{"date":"1397/07/04 17:20","price":18600},{"date":"1397/07/04 17:50","price":18700}
بروزرسانی در تاریخ 05 خرداد 1399