کمترین: 
16950
بیشترین: 
19000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
18550
زمان: 
7/4 20:30
قیمت دلار / سلیمانیه امروز 4 مهر 1397
قیمت دلار / سلیمانیهدر تاریخ 4 مهر 1397 , 18550 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/04 11:50","price":17050},{"date":"1397/07/04 12:00","price":16950},{"date":"1397/07/04 12:30","price":17350},{"date":"1397/07/04 12:50","price":16950},{"date":"1397/07/04 13:00","price":17750},{"date":"1397/07/04 15:20","price":18400},{"date":"1397/07/04 15:30","price":18200},{"date":"1397/07/04 15:50","price":18100},{"date":"1397/07/04 16:10","price":18150},{"date":"1397/07/04 16:20","price":18180},{"date":"1397/07/04 16:30","price":18250},{"date":"1397/07/04 16:50","price":18070},{"date":"1397/07/04 17:30","price":18480},{"date":"1397/07/04 18:10","price":18900},{"date":"1397/07/04 18:20","price":18000},{"date":"1397/07/04 18:30","price":19000},{"date":"1397/07/04 18:50","price":18600},{"date":"1397/07/04 19:50","price":18070},{"date":"1397/07/04 20:20","price":18500},{"date":"1397/07/04 20:30","price":18550}
بروزرسانی در تاریخ 15 مرداد 1399