کمترین: 
17150
بیشترین: 
19000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
19000
زمان: 
7/4 17:50
قیمت دلار تفلیس امروز 4 مهر 1397
قیمت دلار تفلیسدر تاریخ 4 مهر 1397 , 19000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/04 11:10","price":17150},{"date":"1397/07/04 11:20","price":17200},{"date":"1397/07/04 12:10","price":17350},{"date":"1397/07/04 12:30","price":17600},{"date":"1397/07/04 12:50","price":18200},{"date":"1397/07/04 13:10","price":18500},{"date":"1397/07/04 14:50","price":18800},{"date":"1397/07/04 17:50","price":19000}
بروزرسانی در تاریخ 15 مرداد 1399