کمترین: 
17100
بیشترین: 
19000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
19000
زمان: 
7/4 18:10
قیمت دلار شیراز امروز 4 مهر 1397
قیمت دلار شیرازدر تاریخ 4 مهر 1397 , 19000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/04 10:50","price":17100},{"date":"1397/07/04 11:30","price":17200},{"date":"1397/07/04 12:50","price":17900},{"date":"1397/07/04 13:10","price":18000},{"date":"1397/07/04 13:40","price":18200},{"date":"1397/07/04 14:50","price":18450},{"date":"1397/07/04 15:10","price":18600},{"date":"1397/07/04 17:50","price":18800},{"date":"1397/07/04 18:10","price":19000}
بروزرسانی در تاریخ 04 خرداد 1398