قیمت دلار سنا / خرید مورخ 3 مهر 1397

کمترین: 
14091.7
بیشترین: 
14091.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
14091.7
زمان: 
7/3 18:20
قیمت دلار سنا / خرید مورخ 3 مهر 1397
قیمت دلار سنا / خریددر تاریخ 3 مهر 1397 , 14091.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/03 18:20","price":14091.7}
بروزرسانی در تاریخ 01 فروردین 1398