کمترین: 
15750
بیشترین: 
16700
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
16700
زمان: 
7/3 17:00
قیمت دلار تفلیس امروز 3 مهر 1397
قیمت دلار تفلیسدر تاریخ 3 مهر 1397 , 16700 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/03 12:20","price":16000},{"date":"1397/07/03 12:30","price":15750},{"date":"1397/07/03 13:30","price":16200},{"date":"1397/07/03 13:50","price":16500},{"date":"1397/07/03 14:00","price":16600},{"date":"1397/07/03 15:00","price":16200},{"date":"1397/07/03 16:20","price":16300},{"date":"1397/07/03 16:30","price":16400},{"date":"1397/07/03 16:50","price":16500},{"date":"1397/07/03 17:00","price":16700}
بروزرسانی در تاریخ 15 مرداد 1399