کمترین: 
15600
بیشترین: 
16600
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
16390
زمان: 
7/3 18:10
قیمت دلار امروزی / سبزه امروز 3 مهر 1397
قیمت دلار امروزی / سبزهدر تاریخ 3 مهر 1397 , 16390 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/03 12:00","price":15800},{"date":"1397/07/03 12:10","price":15600},{"date":"1397/07/03 13:50","price":16350},{"date":"1397/07/03 14:00","price":16340},{"date":"1397/07/03 14:20","price":16200},{"date":"1397/07/03 14:50","price":16050},{"date":"1397/07/03 15:50","price":16280},{"date":"1397/07/03 16:20","price":16300},{"date":"1397/07/03 17:00","price":16600},{"date":"1397/07/03 17:20","price":16520},{"date":"1397/07/03 18:00","price":16450},{"date":"1397/07/03 18:10","price":16390}
بروزرسانی در تاریخ 13 تیر 1399