کمترین: 
15550
بیشترین: 
16530
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
16530
زمان: 
7/3 17:50
قیمت دلار کاغذی امروز 3 مهر 1397
قیمت دلار کاغذیدر تاریخ 3 مهر 1397 , 16530 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/03 11:30","price":15950},{"date":"1397/07/03 11:50","price":15900},{"date":"1397/07/03 12:30","price":15550},{"date":"1397/07/03 12:50","price":15720},{"date":"1397/07/03 16:10","price":16320},{"date":"1397/07/03 17:50","price":16530}
بروزرسانی در تاریخ 05 خرداد 1399