کمترین: 
15155
بیشترین: 
16400
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
16300
زمان: 
7/3 17:10
قیمت دلار / سلیمانیه امروز 3 مهر 1397
قیمت دلار / سلیمانیهدر تاریخ 3 مهر 1397 , 16300 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/03 10:20","price":15155},{"date":"1397/07/03 11:30","price":15770},{"date":"1397/07/03 11:50","price":15700},{"date":"1397/07/03 12:00","price":15600},{"date":"1397/07/03 12:10","price":15450},{"date":"1397/07/03 12:20","price":15600},{"date":"1397/07/03 12:30","price":15550},{"date":"1397/07/03 12:50","price":15750},{"date":"1397/07/03 13:00","price":15450},{"date":"1397/07/03 13:10","price":15840},{"date":"1397/07/03 13:50","price":16150},{"date":"1397/07/03 14:00","price":16100},{"date":"1397/07/03 14:10","price":16120},{"date":"1397/07/03 14:20","price":16030},{"date":"1397/07/03 14:30","price":15950},{"date":"1397/07/03 14:50","price":15850},{"date":"1397/07/03 15:00","price":15920},{"date":"1397/07/03 15:10","price":15950},{"date":"1397/07/03 15:20","price":16080},{"date":"1397/07/03 15:50","price":16150},{"date":"1397/07/03 16:00","price":16200},{"date":"1397/07/03 16:10","price":16160},{"date":"1397/07/03 16:20","price":15900},{"date":"1397/07/03 16:30","price":16200},{"date":"1397/07/03 16:50","price":16400},{"date":"1397/07/03 17:10","price":16300}
بروزرسانی در تاریخ 15 مرداد 1399