کمترین: 
14695.6
بیشترین: 
14695.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
14695.6
زمان: 
7/2 18:20
قیمت دلار سنا / فروش   امروز 2 مهر 1397
قیمت دلار سنا / فروش  در تاریخ 2 مهر 1397 , 14695.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/02 18:20","price":14695.6}
بروزرسانی در تاریخ 31 اردیبهشت 1398