کمترین: 
15300
بیشترین: 
15700
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
15700
زمان: 
7/2 14:30
قیمت دلار شیراز امروز 2 مهر 1397
قیمت دلار شیرازدر تاریخ 2 مهر 1397 , 15700 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/02 12:00","price":15300},{"date":"1397/07/02 14:30","price":15700}
بروزرسانی در تاریخ 31 اردیبهشت 1398