کمترین: 
1502
بیشترین: 
1552
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1552
زمان: 
7/2 15:10
قیمت حواله دلار از ترکیه امروز 2 مهر 1397
قیمت حواله دلار از ترکیهدر تاریخ 2 مهر 1397 , 1552 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/02 11:50","price":1502},{"date":"1397/07/02 12:50","price":1530},{"date":"1397/07/02 15:10","price":1552}
بروزرسانی در تاریخ 31 اردیبهشت 1398