کمترین: 
14960
بیشترین: 
15640
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
15640
زمان: 
7/2 17:00
قیمت دلار پیرانشهر امروز 2 مهر 1397
قیمت دلار پیرانشهردر تاریخ 2 مهر 1397 , 15640 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/02 11:50","price":14960},{"date":"1397/07/02 17:00","price":15640}
بروزرسانی در تاریخ 31 اردیبهشت 1398