کمترین: 
15180
بیشترین: 
15900
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
15900
زمان: 
7/2 17:50
قیمت دلار کاغذی امروز 2 مهر 1397
قیمت دلار کاغذیدر تاریخ 2 مهر 1397 , 15900 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/02 11:50","price":15180},{"date":"1397/07/02 12:10","price":15250},{"date":"1397/07/02 12:50","price":15440},{"date":"1397/07/02 13:00","price":15470},{"date":"1397/07/02 13:10","price":15500},{"date":"1397/07/02 14:20","price":15520},{"date":"1397/07/02 17:10","price":15820},{"date":"1397/07/02 17:50","price":15900}
بروزرسانی در تاریخ 05 خرداد 1399