کمترین: 
15100
بیشترین: 
15900
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
15850
زمان: 
7/2 18:00
قیمت دلار امروزی / سبزه امروز 2 مهر 1397
قیمت دلار امروزی / سبزهدر تاریخ 2 مهر 1397 , 15850 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/02 11:50","price":15100},{"date":"1397/07/02 12:10","price":15220},{"date":"1397/07/02 12:50","price":15450},{"date":"1397/07/02 14:00","price":15470},{"date":"1397/07/02 14:50","price":15490},{"date":"1397/07/02 15:50","price":15600},{"date":"1397/07/02 16:30","price":15680},{"date":"1397/07/02 17:00","price":15800},{"date":"1397/07/02 17:20","price":15820},{"date":"1397/07/02 17:30","price":15900},{"date":"1397/07/02 18:00","price":15850}
بروزرسانی در تاریخ 13 تیر 1399