کمترین: 
14690
بیشترین: 
15900
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
15900
زمان: 
7/2 21:00
قیمت دلار / سلیمانیه امروز 2 مهر 1397
قیمت دلار / سلیمانیهدر تاریخ 2 مهر 1397 , 15900 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/02 10:20","price":14690},{"date":"1397/07/02 11:50","price":15030},{"date":"1397/07/02 12:00","price":15050},{"date":"1397/07/02 12:10","price":15150},{"date":"1397/07/02 12:20","price":15155},{"date":"1397/07/02 12:50","price":15230},{"date":"1397/07/02 13:00","price":15155},{"date":"1397/07/02 13:10","price":15300},{"date":"1397/07/02 13:20","price":15370},{"date":"1397/07/02 13:30","price":15155},{"date":"1397/07/02 13:50","price":15300},{"date":"1397/07/02 14:20","price":15250},{"date":"1397/07/02 14:50","price":15155},{"date":"1397/07/02 15:00","price":15330},{"date":"1397/07/02 15:10","price":15320},{"date":"1397/07/02 15:30","price":15350},{"date":"1397/07/02 15:50","price":15400},{"date":"1397/07/02 16:30","price":15470},{"date":"1397/07/02 16:50","price":15650},{"date":"1397/07/02 17:00","price":15630},{"date":"1397/07/02 17:10","price":15700},{"date":"1397/07/02 18:30","price":15710},{"date":"1397/07/02 19:50","price":15700},{"date":"1397/07/02 20:30","price":15850},{"date":"1397/07/02 21:00","price":15900}
بروزرسانی در تاریخ 15 مرداد 1399