کمترین: 
13790.2
بیشترین: 
14310.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
14310.4
زمان: 
7/1 18:20
قیمت دلار سنا / فروش   امروز 1 مهر 1397
قیمت دلار سنا / فروش  در تاریخ 1 مهر 1397 , 14310.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/01 14:20","price":13790.2},{"date":"1397/07/01 18:20","price":14310.4}
بروزرسانی در تاریخ 31 اردیبهشت 1398