حواله دلار از گرجستان

ارشیو تمامی مقادیر
{"date":"1397\/07\/01 14:20","price":1465},{"date":"1397\/07\/01 15:10","price":1470},{"date":"1397\/07\/01 15:20","price":1475},{"date":"1397\/07\/02 17:20","price":1610},{"date":"1397\/07\/03 17:00","price":1670},{"date":"1397\/07\/04 17:50","price":1900},{"date":"1397\/07\/07 17:00","price":1760},{"date":"1397\/07\/08 17:00","price":1715},{"date":"1397/07/09 16:50","price":1660}
بروزرسانی در تاریخ 05 اردیبهشت 1398