حواله دلار از ترکیه

ارشیو تمامی مقادیر
{"date":"1397\/07\/01 14:20","price":1428},{"date":"1397\/07\/02 15:10","price":1552},{"date":"1397\/07\/03 14:00","price":1630},{"date":"1397\/07\/04 11:50","price":1692},{"date":"1397\/07\/05 14:50","price":1772},{"date":"1397\/07\/07 17:50","price":1752},{"date":"1397/07/09 16:10","price":1660}
بروزرسانی در تاریخ 05 اردیبهشت 1398