کمترین: 
14660
بیشترین: 
15000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
15000
زمان: 
7/1 20:50
قیمت دلار کاغذی امروز 1 مهر 1397
قیمت دلار کاغذیدر تاریخ 1 مهر 1397 , 15000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/01 14:10","price":14660},{"date":"1397/07/01 14:50","price":14750},{"date":"1397/07/01 15:30","price":14830},{"date":"1397/07/01 20:50","price":15000}
بروزرسانی در تاریخ 05 خرداد 1399