کمترین: 
14660
بیشترین: 
15050
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
15050
زمان: 
7/1 17:10
قیمت دلار امروزی / سبزه امروز 1 مهر 1397
قیمت دلار امروزی / سبزهدر تاریخ 1 مهر 1397 , 15050 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/01 14:10","price":14660},{"date":"1397/07/01 15:20","price":14800},{"date":"1397/07/01 15:30","price":14830},{"date":"1397/07/01 16:50","price":14980},{"date":"1397/07/01 17:10","price":15050}
بروزرسانی در تاریخ 13 تیر 1399