کمترین: 
14400
بیشترین: 
14520
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
14520
زمان: 
7/1 15:00
قیمت دلار دوبی امروز 1 مهر 1397
قیمت دلار دوبیدر تاریخ 1 مهر 1397 , 14520 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/01 14:10","price":14400},{"date":"1397/07/01 15:00","price":14520}
بروزرسانی در تاریخ 31 اردیبهشت 1398