دلار دوبی

ارشیو تمامی مقادیر
{"date":"1397\/07\/01 14:10","price":14400},{"date":"1397\/07\/01 15:00","price":14520},{"date":"1397\/07\/02 17:00","price":15500},{"date":"1397\/07\/03 17:10","price":16350},{"date":"1397\/07\/04 15:00","price":18550},{"date":"1397\/07\/05 12:10","price":17820},{"date":"1397\/07\/07 14:30","price":17560},{"date":"1397\/07\/08 15:10","price":17200},{"date":"1397/07/09 14:10","price":16450}
بروزرسانی در تاریخ 05 اردیبهشت 1398